fbpx

Zakres działalności


Zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego obejmującego wykonanie:

– Koncepcji technicznych i programowo-przestrzennych,
– Optymalizacji istniejących instalacji,
– Opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji,
– Operatów wodno-prawnych,
– Projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji,
– Projektów przetargowych,
– Projektów wykonawczych i innych opracowań niezbędnych do realizacji inwestycji, jej odbioru i uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie,
– Opracowań kosztorysowych i specyfikacji technicznych,
– Projektów powykonawczych.

PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA JEDNO- I WIELORODZINNEGO:

– przyłącza wodociągowe,
– przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
– przydomowe przepompownie ścieków,
– przydomowe oczyszczalnie ścieków,
– instalacje gazu,
– instalacje grzewcze, m.in. ogrzewania podłogowego, pomp ciepła, kotłowni,
– instalacje wentylacji z odzyskiem ciepła,
– certyfikaty energetyczne,
– analizy możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO:

– stacje uzdatniania wody,
– zbiorniki wodociągowe,
– pompownie wody I i II stopnia oraz pompownie strefowe,
– sieci wodociągowe,
– sieci kanalizacji sanitarnej,
– przepompownie ścieków sanitarnych,
– sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych,
– odwodnienie dróg,
– przepompownie ścieków deszczowych,
– zbiorniki retencji wód deszczowych.

PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO:

– zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
– sieci drenażowe,
– instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
– instalacje wentylacji i klimatyzacji,
– instalacje centralnego ogrzewania,
– kotłownie,
– sieci, przyłącza i instalacje gazowe,
– instalacje przemysłowe.

Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń gaśniczych.

W zakresie naszej działalności znajduje się projektowanie:

– instalacji tryskaczowych budynków mieszkalnych, magazynowych, publicznych i innych,
– instalacji zraszaczowych urządzeń technologicznych, autotransformatorów,
– instalacji mgły wodnej,
– instalacji hydrantów wewnętrznych,
– sieci gaśniczych działek i hydrantów: wodnych, pianowych lub wodno-pianowych,
– pompowni przeciwpożarowych hydrantowych i tryskaczowych z pompami napędzanymi zarówno silnikami elektrycznymi jak i spalinowymi,
– pompowni przeciwpożarowych wodnych, pianowych i wodno-pianowych (w zabudowie tradycyjnej murowanej lub obudowie modułowej z płyt warstwowych),
– zbiorników zapasu wody przeciwpożarowej (zbiorników podziemnych żelbetowych i stalowych, powierzchniowych oraz naziemnych stalowych).

Dokumentacje techniczne wykonujemy w jednym z czterech standardów: PN-EN, VdS, NFPA oraz FM.

Oferujemy również usługi geodezyjne i kartograficzne m.in. aktualizację map zasadniczych do celów projektowych w formie analogowej lub cyfrowej.

Dołącz do grona zadowolonych Klientów !

Zadzwoń i zapytaj o cenę!

Tel.: 727904932
Email: biuro @ pracowniasanitarna.pl