Realizacje

Projekty instalacji sanitarnych – rok 2016

– Projekt budowlany hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną w Komornikach,
– Projekt budowlany instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla zespołu czterech budynków wielorodzinnych w Plewiskach,
– Projekt budowlany remontu kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala,
– Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej dla przedszkola ze żłobkiem o pow. 1000 m2,
– Projekt budowlany sieci i instalacji myjni samochodowej,
– Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji lokalu handlowego w Galerii Handlowej w Gdańsku,
– Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji lokalu handlowego w Galerii Handlowej w Kwidzyniu,
– Projekt budowlany instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla zespołu ośmiu budynków jednorodzinnych w m. Szczepankowo,
– Projekt przebudowy wentylacji i klimatyzacji dla budynku biurowego o pow. 900 m2 w Poznaniu,
– Projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej dla trzech stacji paliw,
– Projekt budowlany instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku jednorodzinnego w m. Biskupice,
– Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu dla zespołu czterech budynków jednorodzinnych dwulokalowych w m. Borówiec,
– Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji lokalu handlowego w Galerii Handlowej Reduta w Warszawie,
– Projekt wykonawczy instalacji ogrzewania podłogowego dla budynku jednorodzinnego w m. Otrębusy,
– Projekt wykonawczy przebudowy sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych wyd. 1200 m3/d wraz z rurociągiem tłocznym PE225 długości 1300m,
– Projekt budowlany instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku jednorodzinnego we Wrześni,
– Projekt budowlany instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku jednorodzinnego dwulokalowego w Dąbrowie,
– Projekt budowlany instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku jednorodzinnego w Palędziu,
– Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dł. 8 km z 400 szt. przyłączy dla miejscowości Gołuski,
– Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dł. 3 km z 250 szt. przyłączy w miejscowości Skórzewo,
– Opracowanie charakterystyk energetycznych budynku wraz z analizą OZE,
– Opracowanie opinii technicznych.

Nadzór techniczny – rok 2016

– Budowa sieci kanalizacji deszczowej trzech dróg gminnych,
– Budowa instalacji sanitarnych hali magazynowej z częścią biurową,
– Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzonym,
– Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Projekty instalacji sanitarnych – rok 2015

– Projekt budowlany instalacji hydrantowej dla Zespołu szkół w Rogoźnie,
– Projekt budowlany sieci wodociągowej PE125 z przyłączami PE32 w Poznaniu,
– Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dł. 8 km z 400 szt. przyłączy dla miejscowości Gołuski,
– Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dł. 3 km z 250 szt. przyłączy w miejscowości Skórzewo,
– Projekt budowlany sieci i instalacji sanitarnych z operatem wodno-prawnym dla Stacji kontroli Pojazdów z myjnią bezobsługową w Dolicach,
– Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacji dla budynku biurowego k. Poznania,
– Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacji dla Hali fitness o pow. 2000 m2 w Poznaniu,
– Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku biurowego o pow. 2000 m2 w Poznaniu,
– Projekt wykonawczy ogrzewania podłogowego dla budynku jednorodzinnego o pow. 200 m2 w Warszawie,
– Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej dla budynku jednorodzinnego w Stargardzie,
– Projekt budowlany instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku jednorodzinnego w Strzeszynie,
– Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji lokalu handlowego w Galerii Sukcesja w Łodzi,
– Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji lokalu handlowego w Centrum Handlowym Supersam w Katowicach,
– Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji lokalu handlowego w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy,
– Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji lokalu handlowego w Centrum Handlowym Zielone Arkady w Bydgoszczy,
– Projekt budowlany instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku jednorodzinnego w Suchym Lesie,
– Projekt budowlany instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku jednorodzinnego w Stargardzie,
– Projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania i hydrantowej dla hali magazynowej o pow. 15000 m.kw. w Ożarowie Mazow.,
– Projekt budowlany wentylacji mechanicznej dla przedszkola w Plewiskach,
– Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączy wod.-kan. dla budynku jednorodzinnego w Lusowie,
– Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinnego w Dąbrowie,
– Projekt wykonawczy klimatyzacji dla lokalu handlowego Itaka i NC+ w centrum handlowym.

Projekty instalacji sanitarnych – rok 2014

– Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wentylacji z odzyskiem ciepła dla domu pasywnego w Poznaniu (sprawdzenie pasywności w programie PHPP2006),
– Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji lokalu handlowego w Galerii Warmińskiej w Olsztynie,
– Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla domu jednorodzinnego z częścią usługową w Witkowie,
– Projekt wykonawczy instalacji wody technologicznej dla Hali magazynowo-produkcyjnej o pow. 40000 m.kw. w Janikowie k. Poznania,
– Projekt budowlany zamienny instalacji gazu dla Hali magazynowo-produkcyjnej o pow. 40000 m.kw. w Janikowie k. Poznania,
– Projekt budowlany instalacji gazu dla trzech domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w m. Lusowo,
– Projekt budowlany instalacji gazu dla budynku usługowo-mieszkalnego w Wolsztynie,
– Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wentylacji z odzyskiem ciepła dla domu jednorodzinnego w Luboniu,
– Projekt budowlany studni głębinowej, stacji uzdatniania wody oraz przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego w m. Bytkowo,
– Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla budynku biurowo-konferencyjnego w Kaźmierzu,
– Koncepcja techniczna pompowni wody I i II stopnia dla zakładu przemysłowego w Luboniu,
– Projekt budowlany instalacji gazu dla domu jednorodzinnego w Wolsztynie,
– Projekt wykonawczy kotłowni gazowej oraz instalacji ogrzewania podłogowego dla domu jednorodzinnego pod Poznaniem,
– Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla domu jednorodzinnego pod Poznaniem,
– Projekt budowlany branży sanitarnej i technologicznej fontanny wody w Powidzu,
– Projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji lokalu handlowego w Galerii Amber w Kaliszu,
– Projekt wykonawczy instalacji c.o. i c.w.u. z pompą ciepła dla budynku biurowo-konferencyjnego w Kaźmierzu (gruntowa pompa ciepła o mocy 9,6kW),
– Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami dla osiedla domów jednorodzinnych w Lusowie k. Poznania.

Projekty instalacji tryskaczowych – rok 2014

– Projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej dla Centrum Logistycznego Colian Logistics w Kostrzynie Wlkp.,
– Projekt budowlany i wykonawczy instalacji tryskaczowej (NFPA 13) dla Hali magazynowej RPC BEBO w Poznaniu.

Projekty instalacji sanitarnych – rok 2013

– Projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji centralnego ogrzewania dla Centrum Logistycznego o pow.  36000 m.kw. w Jasinie k. Poznania,
– Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz instalacji gazu dla Centrum Logistycznego o pow. 36000 m.kw. w Jasinie k. Poznania,
– Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej socjalnej i przeciwpożarowej dla Hali magazynowo-produkcyjnej o pow. 40000 m.kw. w Janikowie k. Poznania,
– Projekt budowlany zamienny instalacji gazu dla Hali magazynowo-produkcyjnej o pow. 40000 m.kw. w Janikowie k. Poznania,
– Projekt techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla domu jednorodzinnego w Poznaniu.

Projekty instalacji tryskaczowych – rok 2013

– Hala serwisowa CATERPILLAR w Komornikach – projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej (NFPA),
– Hala widowiskowo-sportowa OSTRÓDA ARENA ETAP II – projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej (VdS),
– Hala magazynowo-produkcyjna STOLDREW w Kostrzynie – projekt budowlany i wykonawczy instalacji tryskaczowej (NFPA),
– Projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Nadzór techniczny – rok 2014

– Budowa instalacji sanitarnych budynku biurowo-konferencyjnego w Kaźmierzu,
– Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami dla osiedla domów jednorodzinnych w Lusowie.

Zadzwoń i zapytaj o cenę!

Tel.:

727904932

 

Email:

biuro @ pracowniasanitarna.pl