fbpx

Cennik

Cennik opracowania dokumentacji projektowej

 

Wewnętrzna instalacja gazu

Koszt projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę od 700 zł netto.
wewnętrzna instalacja gazu

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

Koszt projektu instalacji wentylacji dla domku jednorodzinnego, energooszczędnego lub pasywnego rozpoczyna się od 800 zł netto.
W zakres projektu wchodzi:
– opis techniczny,
– dobór ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego,
– dobór centrali wentylacyjnej i materiałów do budowy kanałów wentylacyjnych,
– rzut wentylacji,
– przekroje i inne rysunki szczegółowe,
– specyfikacja materiałowa.
Instalacji wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla domu jednorodzinnego (tradycyjnego, energooszczędnego lub pasywnego)

Koszt dla domu jednorodzinnego – od 1200 do 1600 zł netto (o powierzchni do 100 m.kw.).
Koszt dla domu jednorodzinnego – od 1600 do 2400 zł netto (o powierzchni do 200 m.kw.).
Koszt dla domu jednorodzinnego – od 2400 do 3200 zł netto (o powierzchni do 300 m.kw.).
Koszt dla domu jednorodzinnego – od 3200 do 4200 zł netto (o powierzchni do 400 m.kw.).
Koszt dla domu jednorodzinnego – od 4200 do 6200 zł netto (o powierzchni od 400 do 600 m.kw.).

Każdy temat jest inny, dlatego zawsze projekty wyceniamy indywidualne! Zapraszam do darmowej wyceny. 

W zakres projektu budowlanego wchodzi:
– instalacja wodociągowa-kanalizacyjna,
– zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków (jeżeli wymagane z uwagi na brak możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej),
– instalacja kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wody (podciśnieniowe odwodnienie dachu, studnie chłonne, skrzynki rozsączające itp.),
– instalacja ogrzewcza (grzejniki, ogrzewanie podłogowe, ścienne),
– kotłownia,
– instalacja gazową,
– instalacja z pompą ciepła (z doborem i rysunkami dolnego źródła – w przypadku wyboru pompy ciepła),
– charakterystyka energetyczna (na podstawie wyników obliczeń z programu Audytor OZC),
– szczegółowa analiza OZE (na podstawie wyników z programu Audytor OZC oraz Audytor EKO) szczegółowa analiza opracowana na etapie projektowania i wstępnych uzgodnień pozwala Inwestorowi podjąć decyzję o wyborze najbardziej optymalnego źródła ciepła).

Dodatkowy zakres według odrębnej wyceny:
– instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepłą (na życzenie inwestora z GWC),
– instalacja klimatyzacji,
– instalacja centralnego odkurzania,
– instalacja solarna (w przypadku wspomagania instalacji co lub cwu przez solary).
Gruntowa pompa ciepła

Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Koszt projektu przyłącza wodociągowego – od 1200 zł netto
Koszt projektu przyłącza kanalizacyjnego – od 1200 zł netto
Koszt projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – od 1400 zł netto

Koszt projektu uwzględnia:
– wypis z rejestru gruntu po trasie przyłącza,
– uzgodnienie uzbrojenia w ZUDP,
– uzgodnienie projektu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

Koszt projektu instalacji przeciwpożarowych (tryskaczowych)

Koszt projektu instalacji przeciwpożarowych rozpoczyna się od 5000 zł netto. Koszt projektu uzależniony jest od zakresu projektu i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

W zakres projektu może wchodzić:
– zewnętrzna sieć przeciwpożarowa (wodna, pianowa, zasilająca hydranty lub działka),
– pompownia i zbiornik zapasu wody przeciwpożarowej,
– instalacja tryskaczowa podstropowa,
– instalacja tryskaczowa między regałowa,
– instalacja hydrantów wewnętrznych.

Koszt projektu instalacji przeciwpożarowych (zraszaczowych)

Koszt projektu instalacji przeciwpożarowych rozpoczyna się od 5000 zł netto. Koszt projektu uzależniony jest od zakresu projektu i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

W zakres projektu może wchodzić:
– zewnętrzna sieć przeciwpożarowa (wodna, pianowa, zasilająca hydranty lub działka),
– pompownia i zbiornik zapasu wody przeciwpożarowej,
– instalacja zraszaczowa.

Koszt projektu instalacji przeciwpożarowych (pianowych)

Koszt projektu instalacji przeciwpożarowych rozpoczyna się od 5000 zł netto. Koszt projektu uzależniony jest od zakresu projektu i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

W zakres projektu może wchodzić:
– zewnętrzna sieć przeciwpożarowa pianowa,
– pompownia pianowa oraz zbiornik zapasu wody przeciwpożarowej i środka pianotwórczego,
– instalacja zraszaczowa pianowa lub działek pianowych.

Koszt projektu instalacji przeciwpożarowych (mgły wodnej nisko i wysokociśnieniowej)

Koszt projektu instalacji przeciwpożarowych rozpoczyna się od 5000 zł netto. Koszt projektu uzależniony jest od zakresu projektu i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

W zakres projektu może wchodzić:
– pompownia i zbiornik zapasu wody przeciwpożarowej,
– instalacja mgły wodnej.

Projektant instalacji tryskaczowych

Do wszystkich cen należy dodać podatek VAT. Podane ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

„Wszystkie projekty zawsze opracowuje projektant instalacji sanitarnych lub projektant instalacji tryskaczowych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.”

 

Zadzwoń i zapytaj o cenę!

 

Uwaga
Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyceniamy zawsze indywidualnie na podstawie przesłanego zapytania.
Zdjęcia objęte prawami autoskimi. Zakaz kopiowania bez zgody autora.